Theodore von La Hache
Theodore Felix von La Hache portret Theodore Felix von La Hache
Zaterdag 22 Februari 2020              Bezoekers: 359
Naar de startpagina (met taalkeuze)

von La Hache zijn leven in het kort

von La Hache in Dresden

von La Hache in New Orleans

de muziek van von La Hache beluisteren

bronvermeldingen

Theodore von la Hache


In Dresden

In Dresden (Duitsland) 1822 - 1842

Door diverse omstandigheden (waaronder met name de bombardementen op de stad Dresden tijdens De Tweede Wereldoorlog in 1944, waarbij ongeveer 90% van het archief-materiaal is verloren gegaan) is over de jeugd van Theodore von La Hache niet veel bekend.

Von La Hache heeft zelf aangegeven, dat hij werd geboren in Dresden (Duitsland) in de maand maart 1822. Er is ook enige indicatie dat het op 20, 21 of 22 maart moet zijn geweest.
Bovendien zijn er nog andere bronnen, die wijzen op de Duitse afkomst van Von La Hache en die tevens opmerken dat Von La Hache een “wetenschappelijke muzikale opleiding had genoten in Dresden, zijn geboorteplaats, waarbij hij werd ingewijd in de geheimen van het vrije contrapunt door Reissiger”.

Er zijn aanwijzingen, dat Von La Hache in Dresden geboren is onder de naam “Von Hacke” en dat hij, toen hij als emigrant naar de Verenigde Staten van Amerika, eenmaal voet aan wal gezet in de - Frans georienteerde - stad New Orleans de meer “chique” naam aannam van “Von la Hache”.
(Opmerking: de Franse keizer Napoleon Bonaparte verkocht in 1803 de staat Louisiana, waaronder de belangrijke haven New Orleans, voor $ 15.000.000 aan de Verenigde Staten van Amerika).

Echter, om definitief uitsluitsel te krijgen inzake de afkomst van Von La Hache is meer diepgaand onderzoek nodig in de nog resterende archieven van de stad Dresden.
Deze veronderstelling wordt gestaafd door een eerste onderzoek (Stadtarchiv Dresden, mevrouw C. Stade) waaruit blijkt, dat er rond het jaar 1822 niemand met de naam Von La Hache in Dresden woonde, maar wel een familie Von Hacke , waarvan bekend is dat het een geslacht van beroepsmilitairen betrof.

Mogelijk is door het beroep van de familie ook een link te leggen met de muziek in het algemeen.

Het is ook bekend, dat grote groepen Duitsers (maar ook Ieren) rond 1840 naar New Orleans kwamen om daar een nieuwe, betere toekomst op te bouwen.
 
Powered by www.websitetotaal.nl                  Hosted by www.loopID.nl